Kế hoạch bụi ;)

Tổng quan xíu để có kế hoạch sơ bộ nghen : A. Kế hoạch : 1. Địa điểm:  10 nước…